Felanmälan

När någonting går sönder så är det viktigt att ta reda på vem som ansvarar för att åtgärda felet. Föreningen ansvarar för en del saker medan den boende ansvarar för andra. 

Det är mycket viktigt att du kontaktar styrelsen först om nånting går sönder som föreningen ansvarar för. 

Om du som boende väljer att kontakta en hantverkare som utför arbete så måste du som boende vara beredd att betala fakturan, oavsett om det är ditt eller föreningens ansvar att åtgärda felet. Föreningen har underhållsavtal inom flera områden som gör att fel kan
åtgärdas utan extra kostnad för föreningen under förutsättning att felanmälan görs på rätt sätt och till rätt person.

Om du är tveksam, ring hellre oss i styrelsen en gång för mycket än för lite. Mer information om vem som svarar för vad står i våra stadgar.

Om du har problem med värmepumpen så vänder du dig i första hand till Bo Ekberg | Hästängegatan 25 | 076-340 26 07 |  bo.ekberg@hastangen.se

Om du har problem med fönster eller ytterdörrar så vänder du dig i första hand till Leif Dahlberg | Hästängegatan 130 | 073-046 01 24 |  leif.dahlberg@hastangen.se

Användarhandledning IVT490 värmepump

Användarhandledning NIBE 310 värmepump

Användarhandledning NIBE 370 värmepump

Klicka här för kontaktuppgifter