Styrelsen

Styrelsen består normalt av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter vilka väljs av föreningens medlemmar vid årsstämman. Styrelsens uppdrag är att leda föreningen och fördela arbetet utifrån de riktlinjer som finns i föreningen stadgar samt tillvarata föreningens intresse.

Styrelsen


 
Ordförande


 
Sture Flood
Hästängegatan 60
070-298 33 17
ordforande@hastangen.se
  Kassör
 

Sven Forsell
Hästängegatan 42
070-670 57 39
kassor@hastangen.se

  Sekreterare
 
Lenah Skärstrand
Hästängegatan 52
073-836 53 85
sekreterare@hastangen.se
  Ledamot
 

Magnus Olofsson
Hästängegatan 94
073-060 24 00
magnus.olofsson@hastangen.se

 
Ledamot

 

Nicklas Hallberg
Hästängegatan 6
073-629 42 82
nicklas.hallberg@hastangen.se

     
 

Suppleant 

Leif Dahlberg
Hästängegatan 130
073-046 01 24
leif.dahlberg@hastangen.se

  Suppleant 

Bo Ekberg
Hästängetan 25
076-340 26 07
bo.ekberg@hastangen.se

     
Revisor   Martin Johansson
Auktoriserad revisor
Revisorscentrum AB