Stadgar & Årsredovisningar

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hästängen 
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende samt lokaler åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning.

-> Stadgar

Föreningens ekonomi är mycket stabil.
Avgiften har varit oförändrad under flera år.

-> Årsredovisning 2023
-> Årsredovisning 2022
-> Årsredovisning 2021
-> Årsredovisning 2020
-> Årsredovisning 2019
-> Årsredovisning 2018
-> Årsredovisning 2017
-> Årsredovisning 2016
-> Årsredovisning 2015
-> Årsredovisning 2014
-> Årsredovisning 2013
-> Årsredovisning 2012